top of page

Moje storitve

Moje področje dela je iskanje in uvajanje rešitev v podjetjih ali na projektih. Spodaj so grupirane storitve na najbolj pogoste storitve, ki jih izvajam. Tako kot osebnosti so tudi podjetja enkratna in imajo lastne težave za katere potrebujejo specifično storitev. Temu se prilagajam. Vas zanima več, kar vprašajte me.

Iskanje rešitev

Velikokrat je velik izziv definirati lastno težavo v poslu in vodenju podjetja, hkrati pa je to temeljni pogoj za uspešen in optimalen ukrep za dvig učinkovitosti v podjetju. Specifičnost malih podjetij je ta, da nimajo razpoložljivih vseh strokovnih znanj. Vodenje posameznih poslovnih področij je velikokrat pokrito z zunanjimi sodelavci in je posledično minimalno ali pomanjkljivo opravljeno. Zaradi tega je pregled in analiza kako potekajo procesi vodenja in s kakšnimi procesi se posel razvija, izredno pomembno za zagotavljanje optimalnih rešitev za dolgoročno rast in učinkovitost podjetja.

Mentorstvo in coaching

Pri razvoju podjetij je njihov uspeh v veliki meri odvisen od prisotnosti in podpori vodstva pri uresničevanju na novo zastavljenih ciljev. Ko podjetnik oceni, da rabi sogovornika, ki je vključen v njegovo delo, ga razume, hitro se vključi v razmišljanja in pozna okolje njegovih razmišljanj, potrebuje coaching. Pri coachingu je poleg opravljanja strokovnih vsebin, pomembna tudi posameznikova pripravljenost za delo in razumevanje svoje poslovne situacije. Kot Coach postanem predan sogovornik, ki opravlja delo svetovalca in obravnavani posel razume kot lastno odgovornost. Pri coachingu me vodi moja trditev, da so težave podjetja vedno prikaz osebnosti vodje.

Prikrojeno sodelovanje

Implementacija

Reševanje težav ali vzpostavitev novih poti in priložnosti za poslovanje je predvsem izreden in nov strošek za podjetje. Planiranje takšnih ukrepov je eno od pomembnejših področij mojega dela. S projekti poiščem ne samo rešitev in pot do nje, ampak tudi najbolj optimalno rešitev, ki upoštevajoč strategijo podjetja omogoča dolgoročno rast. V projekt vključujem samo obstoječa sredstva, razen v primerih, kjer se podjetja ali podjetnik odloči za razširitev. Izjeme so krizni projekti, kjer je nujno vključevanje novih ali zunanjih sredstev.Projektiranje rešitev se dela za mala podjetja, kot tudi za posamezne podjetnike.

Predelavnice in pripravljalnice

Velikokrat za razvoj novih procesov in načinov dela, podjetnik in njegova ekipa sodelavcev, potrebuje nove vizije, znanja in sposobnosti. Za vse to poskrbim skozi skupinsko delo v obliki delavnic z različnimi vsebinami. Delam po metodi razvoja obstoječega znanja in izkušenj sodelujoče ekipe.

Poslovno modeliranje

Kadar imamo novo poslovno idejo jo moramo čimprej potrditi na trgu. Ekipe vodim skozi proces modeliranja in jih podpiram vsaj do prve prodaje. 

bottom of page